POLITIKA KVALITETA

Poslovni uspeh i dalji razvoj FUNGO-JUG, hladnjača Čukljenik će graditi prvenstveno na kvalitetu i bezbednosti svojih proizvoda, koji će u potpunosti ispunjavati očekivanja i obezbediti zadovoljstvo kupaca.
           
Svi rezultati naših poslovnih procesa biće uvek i na svim tržištima prepoznatljivi po svom vrhunskom kvalitetu.
          
  Ciljevi su nam da:

  • kvalitetnim i sistemskim pristupom našim poslovnim aktivnostima, otklonimo sve rizike po bezbednost i zdravlje ljudi;
  • proširimo tržište prodaje naših proizvoda i zauzmemo na njemu vodeće mesto;
  • smanjimo troškove koji su posledica lošeg kvaliteta i povećamo ukupnu rentabilnost poslovanja;
  • uspostavimo dugoročan partnerski odnos sa našim isporučiocima;
  • inovacijama i unapređenjem procesa proizvodnje i unapređenjem odnosa sa kupcima, stalno poboljšavamo svoj sistem.

Navedene ciljeve FUNGO-JUG, hladnjača Čukljenik će ostvarivati doslednom primenom sistema obezbeđenja kvaliteta prema standardu

ISO 9001 : 2000

i primenom principa:

HACCP SISTEMA

Svi zaposleni u FUNGO-JUG, hladnjača Čukljenik davaće svoj doprinos sprovođenju ove politike kvaliteta, kroz nastojanje da svoj posao urade dobro prvi put, na vreme i svaki put.